top of page

Product Concept

Job ID: #

Pracujemy dla Klienta jako zewnętrzny dział Research & Development - analizujemy rynek, szukamy wolnych, niezagospodarowanych przestrzeni z potencjałem i na tej bazie tworzymy koncepty nowych rozwojowych produktów. Product Concept obejmuje również regularną weryfikację produktów już stworzonych - patrzymy, jak produkt spisuje się w obliczu zmian zachodzących na rynku, jakie osiąga wyniki - i w razie konieczności - rewidujemy i aktualizujemy koncept produktu.

Company:

Location: 

Company Size:

Job Type:

Date:

Requirements

Apply Now 

Thanks for submitting!

bottom of page