top of page

Strategia produktowa

Job ID: #

Wynika ze strategii marki. Określa, jak, za pomocą samego produktu i działań z nim związanych zmierzać do realizacji wyznaczonych celów. Strategia produktowa umożliwia takie kształtowanie produktu, by w pełni zaspokajać potrzeby klientów, a jednocześnie kształtować pożądany wizerunek marki.

Company:

Location: 

Company Size:

Job Type:

Date:

Requirements

Apply Now 

Thanks for submitting!

bottom of page