top of page

Strategia korporacyjna, portfelowa

Job ID: #

Określa architekturę marki korporacyjnej i marek należących do korporacji. Określa zasady ich funkcjonowania i ich wzajemnych relacji. Pozwala na skuteczne zarządzanie wizerunkiem marki korporacyjnej i pozostałych marek zdefiniowanego portfela.

Company:

Location: 

Company Size:

Job Type:

Date:

Requirements

Apply Now 

Thanks for submitting!

bottom of page